f t g m
Copyright 2024 - Horská chalupa Cipís

Provozní řád - chalupa Cipís

Provozní řád

   Vážení hosté,

    žádáme Vás o seznámení se s provozním řádem na chalupě Cipís ve Velké Úpě č.p. 342.

1)      Ubytování je možné od 15.00 hodiny v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).

2)      Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy. Poté budou vydány klíče od celé budovy.

3)      Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbu ve společenské místnosti a rozdělávání táborového ohně ve dvorním prostoru k tomu určeném pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení ohně zbytky řádně uhašeny.

4)      Při počátku ubytování přebírá host chatu a apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli chaty. Pokud dojde k poškození na apartmánu nebo jiného zařízení chaty, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit.

5)      Při vstupu do chodby chaty je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém prostoru chaty používat výhradně domácí obuv.

6)      Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v celé chatě, tak v přilehlém okolí. Host bere na vědomí, že se chata nachází v chráněné krajinné oblasti.

7)      Host nesmí přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace. To platí i např. pro výměnu žárovek, svítidel apod.

8)      Děti do 15-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem, nebo za zranění dětí ve vnitřních i venkovních prostorách chalupy.

9)    V době od 22. hod do 6.hod ranní je host povinen dodržovat noční klid.

10)    Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna, oheň v krbu (nechat vyhasnout-POZOR v žádném případě nehasit vodou, hrozí vážné poškození krbové vložky) a uzamknout vchodové dveře. Každý přítomný je povinen znát umístění hasících přístrojů v případě požáru objektu.

11)    Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.

12)    Při ukončení ubytování je host povinen -  dát všechny věci na své místo, uklidit kuchyňský kout, vymýt lednici, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a opustit vyklizený apartmán do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak).

13)    Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chaty či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

14)    Hosté berou na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony, plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše, umístěné v každé koupelně. V objektu je nainstalovaná tlaková kanalizace kde při ucpání hrozí poškození čerpadla a nefunkčnost celé kanalizace.. 

Ohlašovny na tel. číslech:

  • Tísňové volání 112
  • První ponoc 155
  • Hasiči 150
  • Policie 158
  • Provozovatel +420 608027306

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na horské chalupě Cipís a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt.

Za provozovatele: manželé Přichystalovi

Search